m    |     |    054-907-9072


מהו זיכרון דברים, והשלכותיו

מהו זיכרון דברים, והשלכותיו
כבר נאמר רבות בנושא, אך אני עדיין נתקלת בלקוחות רבים אשר חתמו או חפצים לחתום, על מסמך מאין זיכרון דברים, ולכן חשוב לי להבהיר מספר דברים מהותיים.

תהליך מכירה/ רכישה, יכול לעיתים להיות מורכב, ארוך ומייגע, ולכן כאשר כבר מגיע הרגע, אחד הצדדים ממהר לחתום על משהו כדוגמת זיכרון דברים, הכל בכדי להבטיח כביכול, את התקיימות העסקה.
חתימה זאת נעשית לרוב תחת לחץ של הצד השני, ולעיתים צד שלישי ( דוגמה: מתווך) ללא הבאה בחשבון את הנושאים בעלי המורכבות הרבה, ומבלי להבין כלל את השלכות מעשה החתימה. 
לא למיותר לציין, כי מדובר אולי בעסקה החשובה והמשמעותית בחייהם.
זיכרון דברים הינו מסמך מחייב!!!
לעסקה במקרקעין יש היבטים רבים:
היבטים מימונים( מקורות מימון: משכנתא : קבלת אישור , הלוואה, הון עצמי)
היבטים תכנונים: ( בדיקות הנדסיות)בדיקת הנכס ( סדקים, רטיבויות ועוד)
והן היבטים מיסויים: חתימה על זיכרון דברים, מחייבת דיווח בגין העסקה לרשות המיסים. אי דיווח בזמן אודות העסקה יגרור אחריו קנסות.
ולכן במידה וחתמתם ללא הכוונה והתייעצות עם עו״ד מהתחום, וללא עריכת כל הבדיקות המקיפות והנדרשות, תמצאו עצמכם מחויבים לעסקה שלא בהכרח טובה לכם, ואף עלולה להזיק עימכם ולגרור אחריה נזקים רבים. 
לסיכום:
אין לחתום על מסמך כדוגמת זיכרון דברים ללא התייעצות והכוונה מעורך דין מומחה בתחום המקרקעין
רק עורך דין מהתחום, יסייע לכם להגיע לעסקה בצורה הנכונה, השקולה ובבטחה. 
כל זאת תוך לקיחת כל השיקולים וההיבטים הנדרשים, בכדי לבצע את העסקה הטובה ביותר עבורכם.
logo בניית אתרים