m    |     |    054-907-9072

מקרקעין

רכישה יד ראשונה – עסקה אל מול קבלן:

ליווי לרוכשים כבר בשלב הראשוני , טרם החתימה על הצעה לרכישה.

ומשם ליווי מקיף של כל התשתית  המשפטית , הסטטוס הרישומי, ניהול מו"מ אל מול הקבלן, ניסוח ועריכת הסכם וליווי ונוכחות בעת חתימת ההסכם.

רכישה יד שנייה – ליווי מוכר/קונה:

משרדנו מעניק ליווי צמוד כבר בתחילת התהליך, הכוונה ומענה לכל הדברים הנדרשים טרם תחילתו של מו"מ.

לאחר מכן, אנו נבצע בדיקה משפטית רחבה, בדיקה תכנונית, ועד לתחילת ניהול מו"מ, ועריכת ההסכם.  בעת ייצוג קונים אנו מלווים את הרוכשים עד לרישום הזכויות על שמם.

הסכמי שכירות:

רבים האנשים אשר מקלים ראש בהסכם שכירות. אך לא כך צריך להיות הדבר. על מנת שהמשכיר יוכל להגן על הנכס שלו ועל זכויותיו בצורה המיטיבית, נדרשת התערבות של איש מקצוע מהתחום, אשר יינסח בעבורך את ההסכם המיטיבי תוך שמירה מלאה על זכויותיך, והענקת רשת ביטחון בכדי  לשמור על האינטרסים והזכויות שלך כמשכיר.

מהצד השני, שוכר לקראת חתימה על הסכם שכירות, נתקל לעיתים בדרישות מופרזות מצד המשכיר

ולעיתים אף דרישות שאינן עומדות בקנה אחד עם החוק, ולכן נדרשת התערבות של עורך דין מהתחום שיאפשר לשוכר להגיע לחוזה הוגן וראוי בעבורו.

רישום זכויות/ העבת זכויות

  • העברת זכויות ברשות מקרקעי ישראל, חברה משכנת וטאבו
  • העברת זכויות אגב גירושין

 

עסקת העברה ללא תמורה- מתנה

הייצוג כולל עריכת ההסכמים, דיווח לרשויות ועד לרישום זכויות מלא על שם מקבל/ת ההעברה.

 

הסכמי שיתוף:

עריכת הסכמי שיתוף, דיווח לרשויות בגין ההסכם ועד לרישום ההסכם ברשויות.

טואול - אתרים באינטרנט