m    |     |    054-907-9072

012-01234567

דיני משפחה


הסכם ממון:

הסכמי הממון - הינו הסכם בעל תוקף משפטי(ניתן בכפוף לאישור ביהמ"ש ) הנערך בין בני זוג , אשר מטרתו להסדיר בין בני הזוג, עניינים ממונים אשר עשויים להיות במחלוקת במידה והיחסים בין בני הזוג התערערו. זוגות אשר ירצו להבטיח את עתידם הכלכלי, וזוגות בפרק ב', גם את עתיד ילדם, רצוי ואף הכרח בעבורם, לערוך הסכם ממון. 
משרדנו יסייע לזוג לערוך הסכם ממון, אשר יבטא את רצונותיו ותחושותיו של כל אחד מבני הזוג. מאחר ומדובר בהסכם "רגיש", אנו נלווה אתכם בקפידה והבנה מלאה עד לחתימה על ההסכם בתחושת ביטחון והבנה מלאה.
הסכם מתנה(העברה ללא תמורה):
העסקה הינה עסקה בה צד אחד (המעביר), מעביר נכס ללא קבלה של תמורה כלשהי,  מאת הנעבר (מקבל ההעברה, המתנה) בגין הנכס הנעבר, המתנה. 
עסקת ההעברה ללא תמורה, הינה עסקה  הכרוכה בהחלטה וצעדים לא פשוטים, שכן מדובר בהעברה של מתנה בעל ערך גבוה ולא מבוטל. 
לעסקה מאין זו, השלכות עתידיות להיבטי מס שונים.
לפיכך, משרד אורלי ונציה, עו"ד, ילווה אתכם בכל צעד תוך תכנון מדויק בהיבטי המס השונים, ויכולת לראות את כל התמונה ולהעניק לכם את הפתרון והייעוץ הנכון ביותר עבורכם, בעסקה מאין זו.

צוואה:

מסמך משפטי בו מביע אדם בעודו בחייו, את רצונותיו ומורה האדם ומצווה בה, מה יעשו עם רכושו, ממונו, וכל הונו, לאחר לכתו מן העולם.
החוק הישראלי מכיר בארבע סוגי צוואות:
• צוואה בכתב יד
• צוואה בפני עדים
• צוואה בפני רשות
• וצוואה בעל פה
משרד אורלי ונציה, עו"ד, מעניק ייעוץ משפטי למוריש, נותן הסבר מלא על יכולתיו ועורך בעבור המוריש את הצוואה ההולמת ביותר בעבורו.

יפוי כוח מתמשך:
  • עריכת יפוי כוח מתמשך על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962.

 
מינוי אפוטרופוס:
הסכם הלוואה:

לעיתים בני משפחה, חברים, שותפים ועוד מלווים אחד למשנהו. אלו רוצים להבטיח כי הלוואתם תוחזר ובכך רוצים לעגן זאת בחוזה.
משרד אורלי ונציה, עו"ד, ייעץ ויערוך הסכם הלוואה בו יוכלו הצדדים להבין את מהות צעד ההלוואה, ולמלווה יהיו בטוחות תחת ההסכם במידה וההלוואה לא תגיע לפירעונה כמובטח על ידי הלווה.


logo בניית אתרים