m    |     |    054-907-9072


הסכמי ממון- כבר לא מילה גסה

בעבר נושא הסכמי ממון, עלה תמיד בחשש, ואנשים רבים פחדו לדבר ו/או להעלות, לדרוש בנושא.
הייתה נטייה לחשוב ולהאמין כי הסכמי ממון, מיועדים אך ורק לאנשים בעלי ממון .אולם לא כך הוא הדבר והיום ישנה פתיחות וקידמה בנושא. פוסט זה ידגיש את יתרונותיו של עריכת הסכם הממון.
מהו הסכם ממון? למי מיועדים הסכמי הממון? ומה תפקידם?
הסכמי הממון - הינו הסכם בעל תוקף משפטי(ניתן בכפוף לאישור ביהמ"ש ) הנערך בין בני זוג , אשר מטרתו להסדיר בין בני הזוג, עניינים אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת במידה והיחסים בעתיד יתערערו.
בשנים האחרונות מסתמנת עלייה משמעותית בעריכת הסכמי ממון, טרום הנישואין. זוגות השכילו להבין כי נישואים, הם לא דבר מובן מאליו, כאשר טומן בתוכו לא מעט אתגרים והתמודדויות. לפיכך, זוגות אשר מעוניינים להבטיח את עתידם , עם דגש על ההיבט הכלכלי, ירצו להגן על ממונם באמצעות הסכם. היום כשגיל הנישואין עלה, זוגות רבים מגיעים לנישואין, כאשר הם בעלים של ממון לא מבוטל. לכל אחד מבני הזוג אינטרס לשמור ולהגן על נכסיו אשר היו בבעלותו טרם הגיע למערכת הזוגית, נישואין, ובמידה והמערכת הזוגית תיכשל, הסכם הממון יבטיח כי הממון של כל אחד מבני הזוג , יישאר ברשותו כפי שהיה טרם כניסתו לברית הנישואין. 
הדבר נכון גם לזוגות אשר נישאים בפעם השנייה. גם בנישואים שניים, כל אחד מבני הזוג מגיע למערכת הזוגית, עם הון ורכוש שצבר במהלך השנים, וברצונו להבטיח את הונו ורכושו. הדגש בעריכת הסכם ממון במערכת נישואים בפעם השנייה, היא שימת דגש על הבטחת זכויותיהם של הילדים מהנישואים הראשונים, במידה וישנם.
לסיכום: הסכם ממון הינו אמצעי מצוין להגנה על הממון, הרכוש , של כל אחד מבני הזוג טרם כניסתם בברית נישואין משותפת. 
במצב בו המערכת הזוגית מתערערת, קיומו של הסכם הממון יחסוך זמן ומשאבים רבים(כסף, אנרגיה וכ"ו).
ההחלטה על עריכת הסכם הממון , צריכה להיות מגובשת ומשותפת לשני הצדדים.
לא מומלץ להשתמש בהסכמים המופעים ברשת! מדובר בהסכמים אשר מנוסחים באופן מאוד כללי ובתבניות, אשר אינן הולמות ומתאימות לכל אחד ואחת. הסכם ממון צריך לשקף באופן מאוד אישי את רצונותיו של כל אחד מבני הזוג. הסכמי הממון הם הסכמים מאוד "רגישים" ואישים אשר צריכים להלום ולהתאים לכל אחד מבני הזוג ולשניהם יחד. ההסכמים ברשת מנסים להתאים עצמם לכולם ובך" מפספסים" , כי הם לא יודעים לראות כל מקרה לגופו, באופן הולם ואישי. 
ולכן אין להקל ראש בעריכתו של הסכם הממון ,יש להשתמש בשירותיו של עורך דין בקיא מהתחום, אשר ישמור על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג. חסכון בליווי של עורך דין, עלול להיות יקר בעתיד.

logo בניית אתרים