m    |     |    054-907-9072


יפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך!

 

אני נשאלת רבות מהו בעצם יפויי כוח מתמשך?

השאלה באמת נדרשת.

מאחר ומדובר בכלי משפטי חדש מאוד, אנשים רבים עדיין לא נחשפו אליו ולא יודעים אודותיו.

במאמר זה אנסה לפשט עבורכם את הנושא, ולהבהיר את חשיבות הכלי המשפטי, יעילותו ושימושו.

הרקע להקמתו של יפויי הכוח המתמשך הוא בעצם תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות . ושינוי אופי המוסד שהחליט לעשות תפנית חדה ולשים דגש על כיבוד רצונו וזכויותיו של האדם, בניגוד לבעבר, שהייתה גישה שהחליטו על האדם עצמו מבלי להתחשב ברצונותיו.

יפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לתת חלופה למוסד האפטורפוסות.

יפוי כוח מתמשך הוא כלי לתכנון העתיד שלך. הוא מקנה לאדם בעודו בעל כשירות, למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לעניניו, הן האישיים, הן הרכושיים, והן הרפואיים. המסמך ייכנס לתוקפו כאשר הממנה אם וכאשר, יגיע למצב שבו האדם כבר לא יצליח לקבל החלטות מאין אלו, בשל מצבו הנפשי והשכלי.

המינוי מתבצע על חתימת המסמך יפוי כוח מתמשך, לאחר עריכתו אצל עו"ד מוסמך בתחום. רק עו"ד מוסמך יכול לערוך יפוי כוח מתמשך.

יפויי כוח מתמשך כמוהו כעשיית "צוואה בחיים", והוא פועל להבדיל מצוואה, שהאדם בחיים!!

בניגוד לצוואה שמופעלת רק לאחר לכתו של אדם.

 

יתרונו המובהק של כלי משפטי זה, הוא החיסכון בזמן ומשאבים.

אם בעבר היה את מוסד האפטרופוס ולשם כך הייתה נדרשת הגשה של בקשה למינו אפטרופוס לביהמ"ש. כיום בעזרת יפוי כוח מתמשך ניתן להיות אחראי על עניניו של הממנה ללא התערבות ביהמ"ש באשר למינוי.

כמו כן, יתרון נוסף הוא, בכך שהממנה השאיר במסמך, הוראות ברורות לרצונותיו, ובכך הדבר מאוד מקל על משפחות באופן ההתנהלות וקבלת ההחלטות. ובכך נמנעים סכסוכים, ומתחים מיותרים.

 

logo בניית אתרים