m    |     |    054-907-9072


הסכמי שכירות

הסכמי שכירות:
אני עדיין נתקלת ונפגשת, בלא מעט אנשים אשר מקלים ראש בעריכת הסכם שכירות ,ובליווי מקצועי של עורך דין מהתחום.
ההבנה האישית שלי היא, שמאחר ומדובר במשהו זמני ולא קבוע ,ישנה תחושה כי ניתן לחתום על הסכם ללא קבלת חוות דעת מקצועית.
ולכן חשוב לי לכתוב מאמר זה, בכדי להבהיר מספר נקודות חשובות ,ולהעניק קצת חומר למחשבה

משכיר:

על מנת שהמשכיר יצליח להגן על הנכס שלו בצורה המרבית והטובה ביותר, רצוי לשכור את שירותיו של עורך דין מתחום המקרקעין. זה  ינהל מו"מ באשר לתנאי השכירות בהסכם, ויידע לדרוש את הבטוחות ההכרחיות לצורך הגנה ושמירה אופטימלית על אינטרסיו  של המשכיר, ובכך יעניק למשכיר שקט וביטחון למשך תקופת השכירות. 
משכיר אשר ימנע מכך, יכול למצוא עצמו בחשיפה לנזקים כספיים, לעיתים אף למעלה מגובה דמי השכירות . לכך חשיבות גבוהה בקבלת בטחונות ראויים ומתאימים, והכל בכפוף להמלצת עו"ד.

שוכר:
שוכר ללא יעוץ וחוות דעת מקצועית, עלול לקבל על עצמו הסכם עם תנאים אשר עלולים להוות פגיעה בזכויותיו , אשר ייקחו מאחריותו המלאה של המשכיר, בנושאים כמו  אי תיקונם של מערכות שונות בבית, ו/או ליקויים כאלו ואחרים שעל המשכיר לשאת באחריות. אי קבלת ייעוץ מתאים עלול להביא את השוכר לפגיעה באיכות חייו ונשיאה בתשלומים אשר אינו אמור לחוב בהם.
לאור האמור לעיל, אני ממליצה לכם בחום , לא להקל ראש בנושא 
ובטרם חתימה על הסכם שכירות , היוועצו עם עורך דין מתחום המקרקעין

טואול - בניית אתרים